January 26th - Alphaville - Brooklyn, NY

January 31st - Archies Big Heads - Hatboro, PA

February 1st - Cafe Beit - Brooklyn, NY

 

April 7th -  C'mon Everybody - Brooklyn, NY

April 8th -  Boston, MA TBA

April 9th -  Providence, NY TBA

April 10th - Catskill, NY TBA

April 11th - Lancaster, PA TBA

April 12th - Pittsburgh, PA TBA

April 14th - Charlottesville, PA TBA

April 15th - Baltimore, MD TBA

April 19th - Philadelphia, PA TBA

  •